Działamy pod hasłami inwestycyjnej przedsiębiorczości, poszukując jednocześnie sposobu na postępującą demokratyzację zamożności, która jest dla nas jeszcze jednym wspólnym celem.
Włodzimierz Bogucki
Mamy nadzieje, że prezentowane przez nas myśli, wzorce i idee, staną się - jak „memes” - prawdziwie ewolucyjnym budulcem dla racjonalnego i bardziej opłacalnego myślenia.
Marek Lipiński

Investment Club Prosper!ty

Strony Klubu Inwestycyjnego Prosper!rty - w swoim kształcie i zakresie  funkcyjnym - to rozszerzony portal informacyjny F!nansjera, rozbudowany o kilka dodatkowych elementów klubowej oferty, prawdziwie krytycznych nie tylko dla naszego indywidualnego sukcesu finansowego, ale w dużym stopniu również dla komercyjnej przyszłości prowadzonych przez nas firm.

 

Prosper!ty to dostęp do praktycznej wiedzy i odpowiednio wyselekcjonowanych informacji, bez których trudno byłoby nam w pełni świadomie uczestniczyć w procesach gospodarczych lub podejmować możliwie najbardziej trafne decyzje inwestorskie. To również niezbędna podstawa do naszego indywidualnego bardziej opłacalnego myślenia o finansach.

Wszystkie informacje pojawiające się na stronach klubowych mają formę bieżących wpisów tekstowych, często wzbogacanych wykresami lub innymi elementami graficznymi, których treść oparta jest o materiały pochodzące głównie z wielu rekomendowanych przez nas zagranicznych źródeł i które są uprzednio specjalnie zredagowane w bardziej skompilowanej formie przez pracujących dla nas polskich dziennikarzy.

 

http://prosperity.memes.pl

 
Copyright 2012 Memes.pl     polityka prywatności