Działamy pod hasłami inwestycyjnej przedsiębiorczości, poszukując jednocześnie sposobu na postępującą demokratyzację zamożności, która jest dla nas jeszcze jednym wspólnym celem.
Włodzimierz Bogucki
Mamy nadzieje, że prezentowane przez nas myśli, wzorce i idee, staną się - jak „memes” - prawdziwie ewolucyjnym budulcem dla racjonalnego i bardziej opłacalnego myślenia.
Marek Lipiński

AUTORSKA GRUPA PROGRAMOW INWESTYCYJNYCH A!AA

Partnerstwo Inwestycyjne

 

Zamiarem twórców grupy memes.pl jest jak najszersze wyjście na rynek produktów inwestycyjnych, zdając sobie w pełni sprawę z dwóch kluczowych zasad funkcjonowania tego rynku:

- dystrybucja funduszy inwestycyjnych jest zdominowana przez grupy bankowe;

- znaczna część produktów inwestycyjnych jest sprzedawana przez przedstawicieli i agentów towarzystw ubezpieczeniowych.

   

  Z tych właśnie względów Grupa memes.pl starała się będzie zaistnieć w mentalności polskiego detalicznego inwestora w oparciu o partnerskie relacje z wybraną grupą bankową oraz poprzez współpracę z zaprzyjaźnionym towarzystwem ubezpieczeniowym.

   

  W tym celu wypracowana została specjalnie koncepcja programów inwestycyjnych, które „opakowane" w formie polis ubezpieczeniowych znajdą się również z czasem w sieci dystrybucyjnej powszechnej grupy bankowej.

   

  Działania sprzedażowe zostaną przy tym aktywnie rozszerzone o niezależnych dystrybutorów produktów ubezpieczeniowych, którzy intensywnie poszukują alternatywnych rozwiązań dla swoich coraz bardziej wymagających Klientów.

   

  Krytyczną cechą wszystkich proponowanych programów inwestycyjnych będzie ich pełna elastyczność w ramach przyjętych mandatów dla poszczególnych poziomów ryzyka.

   

  W praktyce oznacza to możliwość całkowitej wyprzedaży wszystkich aktywów w negatywnych warunkach rynkowych i przeczekanie całego portfela na depozytach bankowych oraz/lub w instrumentach rynku pieniężnego.

   
  Copyright 2012 Memes.pl     polityka prywatności