Działamy pod hasłami inwestycyjnej przedsiębiorczości, poszukując jednocześnie sposobu na postępującą demokratyzację zamożności, która jest dla nas jeszcze jednym wspólnym celem.
Włodzimierz Bogucki
Finanse osobiste są grą, której nie można wygrywać każdego dnia, ale dzięki której możliwe jest uwolnienie się od naszego finansowego uzależnienia.
Marek Lipiński

Galeria

Galeria zdjęć na stronie memes.pl stanowi graficzne rozwinięcie pewnego mocno ugruntowanego przekonania, które wynika z dotychczasowych praktycznych doświadczeń obu założycieli spółki i które stanowi podstawę do merytorycznego działania całej grupy:

 

„Proces inwestycyjny musi uwzględniać nieprzerwaną ewolucyjną zmienność

wszystkich osiąganych przez nas celów."


Dlatego właśnie symboliczny skojarzeniowy klucz z ruchomą wielokolorową tarczą stanowi logo spółki, w której bezwzględnie wszyscy zdają sobie w pełni sprawę z nieprzewidywalności uwarunkowań ekonomicznych, ogromnej dynamiczności procesu inwestycyjnego oraz niezwykle zmiennej sytuacji rynkowej, co w konsekwencji wprost wymusza na inwestorach gotowość do korzystania z Aktywnej Alokacji Aktywów.


W tej sytuacji, trafność i oceny zaistniałej sytuacji rynkowej (momentu) ze świadomością jej wyjątkowości na tle niepowtarzalności przeszłych doświadczeń i nieprzewidywalności przyszłych wydarzeń, stanowi niezbędny warunek dla osiągnięcia rzeczywistego sukcesu rynkowego.


Stad też właśnie szczególny dobór fotografii na wszystkich stronach internetowych Grupy, które w swoim symbolicznym kadrze uchwyciły – podobnie jak czyni to Strategia Inwestycyjna MoneyBall - wyjątkowe dynamiczne chwile (tu i teraz).


Wszystkie zdjęcia ilustrujące filozofię memes i wspierające wizerunek Grupy są wzięte prosto z życia, nie są pozowane i w żaden sposób nie imitują rzeczywistości.


Dlatego wszelkie dodatkowe hasła są tutaj całkowicie zbędne, jako że rodzaj dobranych zdjęć doskonale ilustruje charakter grupy finansowej, która się pod nimi podpisuje.

 
Copyright 2012 Memes.pl     polityka prywatności