Finanse osobiste są grą, której nie można wygrywać każdego dnia, ale dzięki której możliwe jest uwolnienie się od naszego finansowego uzależnienia.
Marek Lipiński
Działamy pod hasłami inwestycyjnej przedsiębiorczości, poszukując jednocześnie sposobu na postępującą demokratyzację zamożności, która jest dla nas jeszcze jednym wspólnym celem.
Włodzimierz Bogucki

AKADEMIA ŚWIADOMOŚCI FINANSOWEJ COLLEGIUM MEMES

Colleg!um Memes, ze swoim strategicznym powołaniem, jest formą Akademii Świadomości Finansowej, której nadrzędnym celem jest proponowanie i propagowanie bardziej Opłacalnego Myślenia o finansach osobistych oraz wyrabianie i kształtowanie Właściwych Emocji inwestorskich.

Poprzez Colleg!um Memes staramy się dotrzeć do tych wszystkich osób, firm i organizacji, które wyrażają zainteresowanie naszym teoretycznym przygotowaniem i naszym praktycznym doświadczeniem w zakresie zarządzania finansami i procesami inwestycyjnymi.

Najważniejszym zadaniem Colleg!um Memes jest aktywne wspieranie naszych Klientóww w niełatwym procesie kształtowania takiej formy świadomości inwestorskiej, którą my sami uważamy za absolutnie niezbędną w warunkach postępującej globalizacji procesu inwestycyjnego.

Chcemy uwolnić prywatnych inwestorów, przynajmniej tych bliżej związanych z naszą grupą, od tradycyjnych emocjonalnych obciążeń i wierzymy, że z czasem przełoży się to na poprawę efektywności ich indywidualnych decyzji inwestorskich.

Pragniemy także propagować wśród inwestorów indywidualnych samodzielność myślenia, racjonalność oczekiwań i możliwie aktywne zaangażowanie w proces inwestycyjny, mając pełną świadomość ich czasowych i życiowych ograniczeń.

 
Copyright 2012 Memes.pl     polityka prywatności