Działamy pod hasłami inwestycyjnej przedsiębiorczości, poszukując jednocześnie sposobu na postępującą demokratyzację zamożności, która jest dla nas jeszcze jednym wspólnym celem.
Włodzimierz Bogucki
Finanse osobiste są grą, której nie można wygrywać każdego dnia, ale dzięki której możliwe jest uwolnienie się od naszego finansowego uzależnienia.
Marek Lipiński

Manifest Programowy

Ostatnie 20 lat przyniosło narastające procesy globalizacyjne, które doprowadziły do wielu żywiołowych zmian w funkcjonowaniu światowej ekonomii, a pierwsza dekada obecnego stulecia nie bez przypadku zaowocowała najgłębszym od czasów wielkiej depresji kryzysem finansowym.

W tym samym okresie międzynarodowe rynki kapitałowe doświadczyły wielu gwałtownych wstrząsów, które pojawiały się z częstotliwością obalającą wszelkie przyjęte dotychczas kanony statystycznego prawdopodobieństwa.

Jesteśmy głęboko przekonani, że mijające lata obnażyły wiele słabości dominujących teorii ekonomicznych i udowodniły nieracjonalność szeroko rozpowszechnionych praktyk w zakresie zarządzania finansami osobistymi i aktywami inwestycyjnymi.

Wierzymy, że nadszedł czas na poszukiwanie nowej myśli ekonomicznej, adekwatnej do otaczającej nas obecnie rzeczywistości oraz efektywnie wspierającej indywidualne decyzje finansowe i inwestorskie.

Nasze własne obserwacje i doświadczenia, w tym również nieuniknione bolesne porażki, poparte przemyśleniami wielu szanowanych praktyków rynkowych, doprowadziły nas do przekonania o konieczności zaproponowania zupełnie odmiennej formuły na zarządzanie finansami osobistymi i procesem inwestycyjnym. Dotyczy to przede wszystkim prywatnych portfeli, które są znacznie bliższe ich właścicielom i które sprawiają wiele cyklicznych kłopotów opiekującym się nimi doradcom.       

Podejmujemy się tego zadania, mając pełną świadomość ogromu podjętego wyzwania i prawdziwie pionierskiego charakteru tego przedsięwzięcia w naszym kraju.
Nasze poszukiwania nie będą jednak osamotnione, gdyż będą one systematycznie poszerzane i na bieżąco uzupełniane o analizy i opinie wielu sprawdzonych zagranicznych autorów, do których dotarliśmy i z którymi będziemy blisko współpracować.

Zależy nam bardzo, aby grupa memes.pl była dla swoich Klientów miejscem bardzo ważnym dla ich świadomości finansowej i inwestorskiej, aby pomagała im kształtować właściwe postawy i kontrolować niepotrzebne emocje.
Mamy nadzieje, że prezentowane przez nas myśli, wzorce i idee, jak „memes”, staną się prawdziwie ewolucyjnym budulcem dla nowej genetyki finansowej i inwestorskiej, czego efektem będzie racjonalne i bardziej opłacalne myślenie.

Chcemy stworzyć świadomą i aktywną wspólnotę, która korzystać będzie z naszej przedsiębiorczości w poszukiwaniu praktycznych i efektywnych rozwiązań finansowych oraz strategii inwestycyjnych.
Twierdzimy przy tym, że kluczem do trwałego sukcesu finansowego jest odmienne traktowanie ryzyka inwestycyjnego oraz aktywna alokacja aktywów, która w świecie permanentnych zmian stała się już dzisiaj prawdziwą koniecznością.

Nie pragniemy zbawić całego finansowego świata, wręcz przeciwnie. Dążyć będziemy do wypracowania takiej formuły działania i takich form współpracy z Klientami naszej grupy, aby z ich kręgu zrodziło się nowe pokolenie lokalnej prywatnej finansjery, które potrafi – samodzielnie lub z pomocą swoich lepiej przygotowanych doradców – sięgnąć po wyniki pozwalające na osiągnięcie niezależności finansowej.

Jesteśmy w pełni świadomi, że przeciętny, prywatny inwestor, który jak nikt inny czuje swoją inwestorską mentalność i rozumie swoją bardzo indywidualną sytuację finansową, nie dysponuje czasem niezbędnym dla pełnej i efektywnej oceny bieżących statystyk ekonomicznych i wydarzeń rynkowych, nie mówiąc już o dokonywaniu jakichkolwiek bardziej szczegółowych analiz czy lekturze wszystkich pojawiających się raportów.

Postaramy się wypełnić tę rolę, bez żadnych językowych barier, dokonując odpowiedniej selekcji i proponując szereg logicznych uproszczeń, możliwych i niezbędnych w procesie decyzyjnym, wykorzystując przy tym „twitterowską” filozofię krótkiego i znaczącego przekazu.

Obiecujemy mówić otwarcie i szczerze, językiem dnia codziennego i zwyczajnych ludzi. Planujemy używać obrazu jako formy działającej znacznie łatwiej na naszą finansową wyobraźnię. Pragniemy edukować, bawić i zaciekawiać, proponując wspólną finansową przygodę.
Jesteśmy też gotowi przyznawać się do popełnianych błędów, w nadziei na wyrozumiałość wynikającą ze zrozumienia, że finanse osobiste są grą, której nie można wygrywać każdego dnia.

Proszę jednak nie oczekiwać od nas pewnych siebie komentarzy na temat globalnej przyszłości, która dopiero co nadejdzie. Nie jesteśmy w stanie jej przewidzieć i nie uważamy, aby na tym właśnie polegało efektywne zarządzanie finansami osobistymi czy prywatnymi aktywami inwestycyjnymi.
Naszą intencją jest natomiast rozważne interpretowanie rynkowej teraźniejszości i tego, co zbiorowo myśli o niedalekiej przyszłości, dokonywane na podstawie celowo dobranych analiz w zakresie kierunków i mocy relatywnych trendów rynkowych na tle już zaistniałych makroekonomicznych uwarunkowań.        

Nie jesteśmy światowej sławy wirtuozami kapitałowej klawiatury, ale stanowimy zespół, który zgromadził prawdziwie unikalne doświadczenie i który dojrzał do radykalnych zmian w swoim własnym wewnętrznym oprogramowaniu finansowym i inwestorskim.

Nie obawiamy się żadnej prowokacyjnej tezy i otwarci jesteśmy na nowe sposoby myślenia, a modele i rozwiązania, które pragniemy proponować, służyć mają wyłącznie jednemu: rynkowej konkurencyjności polskiej prywatnej zamożności.                    
   
Czynić to będziemy pod hasłami inwestycyjnej przedsiębiorczości, poszukując jednocześnie sposobu na postępującą demokratyzacje zamożności, która będzie dla nas jeszcze jednym wspólnym celem.

Zapraszamy do naszej finansowej inwestującej wspólnoty i do wzajemnego naśladownictwa.

Czas na finanse osobiste inaczej!

 
Copyright 2012 Memes.pl     polityka prywatności