Działamy pod hasłami inwestycyjnej przedsiębiorczości, poszukując jednocześnie sposobu na postępującą demokratyzację zamożności, która jest dla nas jeszcze jednym wspólnym celem.
Włodzimierz Bogucki
Mamy nadzieje, że prezentowane przez nas myśli, wzorce i idee, staną się - jak „memes” - prawdziwie ewolucyjnym budulcem dla racjonalnego i bardziej opłacalnego myślenia.
Marek Lipiński

Cup of finance

Barwy & Aromaty

 

Naszą  intencją  jest stworzenie i zaproponowanie specjalnej i odmiennej przestrzeni do prowadzenia otwartego dialogu oraz do budowania bezpośrednich relacji z Klientami całej grupy memes.

 

Mamy nadzieję, że koncepcja otwartego saloniku klubowego - nad którą wciąż pracujemy - spełniać będzie nie tylko nasze wymagania, ale również Państwa oczekiwania.

 

„Barwy świata finansów” i „aromaty rynków kapitałowych” znajdą tutaj swoje odzwierciedlenie w bardzo odmiennej aranżacji i stylistyce wnętrza, które spełniać będzie jednocześnie wiele zróżnicowanych, a przy tym niezwykle ważnych funkcji.

 

Będzie to miejsce indywidualnych spotkań przedstawicieli grupy z Klientami, tymi zaproszonymi i tymi – na co bardzo liczymy - pojawiającymi się spontanicznie i bez uprzedzenia, wprost z ulicy. Będzie to także baza dla kontaktów z partnerami i doradcami finansowymi aktywnie współpracującymi z grupą, działającymi na terenie całej Polski i regularnie odwiedzającymi naszą siedzibę. Będzie to wreszcie przyjazna przestrzeń dla promowania wszystkich produktów oferowanych przez Grupę, pozwalająca na lepszą i merytorycznie pełniejszą obsługę informacyjną.

 

Cup of finance będzie także służył jako forum dla mniej formalnych prezentacji i niewielkich spotkań klubowych oraz dla strategicznych dyskusji i koncepcyjnych rozważań z udziałem udziałowców, członków Rady Nadzorczej oraz pracowników współodpowiedzialnych za merytoryczną jakość grupowej oferty. Będziemy do niego również zapraszać naszych sponsorów i przedstawicieli mediów zainteresowanych naszą działalnością.

 

Cup of finance będzie zachęcał swoim kolorowym i dynamicznym, ale jednocześnie ciepłym i przyjaznym wnętrzem, zdominowanym przez barwy znajdujące się w logo naszej grupy.

 
Copyright 2012 Memes.pl     polityka prywatności