Ta strona używa plików cookies (ciasteczka) w celach statystycznych oraz by zwiększyć komfort korzystania z serwisu.     [x] zamknij
WSPÓLNOTA PROSPERITY REGULAMIN KLUBU O PORTALU KONTAKT

Strategia Helios

Okres: Od: do:
Głównym celem strategii jest osiągnięcie zysku na poziomie od 20% do 30% netto rocznie przy równoczesnej ochronie kapitału polegającej na właściwym dostosowaniu wielkości pozycji i poziomu ich zamknięcia.

Cel strategii

Głównym celem strategii jest osiągnięcie zysku na poziomie od 20% do 30% netto rocznie przy równoczesnej ochronie kapitału polegającej na właściwym dostosowaniu wielkości pozycji i poziomu ich zamknięcia.

Rodzaj strategii

Helios to globalna strategia hybrydowa oparta na 2 filarach - strategicznym wykorzystaniu długo i średnioterminowych trendów oraz dynamicznym zastosowaniu krótkoterminowych impulsów. Pierwszy filar koncentruje się na analizie procesów międzyrynkowych i międzynarodowych w oparciu o globalny cykliczny układ alokacji aktywów zdywersyfikowany pomiędzy rynki rozwinięte (DM), wschodzące (EM) i graniczne (FM) przy zastosowaniu globalnych agregatów rynkowych – funduszy typu ETF. Drugi filar bazuje na transakcjach krótkoterminowych, szybkiej realizacji zysków, wykorzystaniu impetu impulsów intraday przy ścisłej kontroli ryzyka w oparciu o instrumenty typu CFD. Koncepcja inwestycyjna zakłada wykorzystanie potencjału perspektywicznych rynków i branż światowej gospodarki oraz uniezależnienie od dekoniunktury jednego rynku lub klasy aktywów. Metodologia strategii łączy analizę fundamentalną i techniczną rynków z automatycznymi systemami transakcyjnymi oraz uwzględnia monitoring przepływów i alokacji kapitałów globalnych inwestorów.

Klasy aktywów

Strategia Helios wykorzystuje waluty, obligacje, akcje, towary (surowce i towary rolne) oraz kruszce. W szczególności położono nacisk na wykorzystanie instrumentów o największej płynności przy jednoczesnym zachowaniu najniższych możliwych kosztów transakcyjnych (I filar – ETF, II filar – FOREX i CFD).

Profil ryzyka

Strategia Helios dedykowana jest inwestorom poszukującym maksymalizacji zysku z inwestycji przy równoczesnym utrzymaniu poziomu ryzyka zdecydowanie poniżej średniej rynkowej. Hybrydowa konstrukcja Heliosa daje efekt skumulowanych zysków przy równoczesnym wykorzystaniu dwóch niezależnych systemów minimalizacji ryzyka. I filar – zakłada całkowitą eliminację ryzyka specyficznego oraz minimalizację ryzyka rynkowego. II filar - maksymalizacja stosunku zysku do ryzyka dla pojedynczej transakcji na poziomie 2:1 (na wybranych rynkach nawet do 4:1). Strategia dopuszcza aktywne wykorzystanie dźwigni finansowej.

Główne zalety

 • Dwa źródła zysku - bardzo wysoka oczekiwana łączna stopa zwrotu.
 • Dwa systemy minimalizacji ryzyka - korzystny stosunek oczekiwanego zysku do ryzyka.
 • Stabilność wyników uzyskana dzięki dwóm filarom strategii.
 • Brak stałej ekspozycji na rynku finansowym.

Podstawowe parametry

 • Min. wpłata: 50.000 PLN.
 • Główne klasy aktywów: waluty, obligacje, akcje, towary (surowce i towary rolne) oraz kruszce.
 • Horyzont inwestycyjny: min 1 rok, optymalny 3-5 lat;
 • Zamierzony wynik w skali rocznej: 20-30% (netto);

Opłaty dla klienta

 • prowizja początkowa 2,5%
 • prowizja za zarządzanie 2,5%
 • prowizja za wypracowany zysk 25%
 • brak innych opłat
Wspólnota Prosperity Regulamin O portalu Kontakt
memes.pl S.A.
ul. Kruczkowskiego 6, 00-412 Warszawa
tel. +48 22 55 54 32

Polityka prywatności