Ta strona używa plików cookies (ciasteczka) w celach statystycznych oraz by zwiększyć komfort korzystania z serwisu.     [x] zamknij
WSPÓLNOTA PROSPERITY REGULAMIN KLUBU O PORTALU KONTAKT

Strategia Demeter

Okres: Od: do:
Podstawowym celem strategii Demeter jest osiągnięcie absolutnej stopy zwrotu na poziomie co najmniej 20% netto w skali roku przy jednoczesnej ochronie kapitału początkowego.

Cel strategii

Podstawowym celem strategii Demeter jest osiągnięcie absolutnej stopy zwrotu na poziomie co najmniej 20% netto w skali roku przy jednoczesnej ochronie kapitału początkowego.

Rodzaj strategii

Strategia Demeter jest złożona z kilku pracujących równocześnie podstrategii cechujących się odmiennymi zasadami otwierania i zamykania pozycji oraz brakiem wzajemnych korelacji. W ten sposób uzyskiwana jest krzywa kapitału o bardzo korzystnej relacji wypracowanego zysku do ponoszonego ryzyka. W ramach strategii Demeter zawieranych jest duża ilość transakcji o stosunkowo niskiej wartości nominalnej.

Klasy aktywów

W ramach strategii Demeter wykorzystywane są instrumenty rynku walutowego (forex) oraz złoto.

Profil ryzyka

Strategia Demeter przeznaczona jest dla inwestorów oczekujących wysokiej stopy zwrotu przy jednoczesnej akceptacji wysokiego ryzyka inwestycyjnego. Strategia dopuszcza możliwość aktywnego wykorzystania dźwigni finansowej, przy czym zaangażowanie kapitału wynosi najczęściej od kilku do kilkunastu procent depozytu zabezpieczającego. Jako element dodatkowej dywersyfikacji strategia Demeter stanowi doskonałe uzupełnienie dla szeroko pojętego portfela inwestycyjnego każdego inwestora. Jest to idealne rozwiązanie dla klientów poszukujących atrakcyjnych zysków w warunkach braku koniunktury na rynku akcji (bessa bądź trend horyzontalny).

Główne zalety

 • wysoka oczekiwana stopa zwrotu;
 • korzystna relacja wypracowanego zysku w stosunku do podejmowanego ryzyka;
 • stabilność wyników wynikająca z modułowej konstrukcji i uśrednionych wyników generowanych przez kilka niezależnych sub-strategii;
 • brak korelacji osiąganych wyników względem jakichkolwiek trendów występujących na podstawowych rynkach finansowych, a szczególnie w stosunku do rynku akcji.

Podstawowe parametry

 • minimalna wpłata: 40 000 zlotych;
 • główne klasy aktywów: instrumenty dostępne na rynku forex oraz złoto;
 • horyzont inwestycyjny: co najmniej 12 miesięcy;
 • zamierzany wynik w skali rocznej: 20-30% (netto).

Opłaty dla klienta

 • prowizja początkowa 2,5%
 • prowizja za zarządzanie 2,5%
 • prowizja za wypracowany zysk 25%
 • brak innych opłat
Wspólnota Prosperity Regulamin O portalu Kontakt
memes.pl S.A.
ul. Kruczkowskiego 6, 00-412 Warszawa
tel. +48 22 55 54 32

Polityka prywatności