Ta strona używa plików cookies (ciasteczka) w celach statystycznych oraz by zwiększyć komfort korzystania z serwisu.     [x] zamknij
WSPÓLNOTA PROSPERITY REGULAMIN KLUBU O PORTALU KONTAKT

Strategia Tyche

Podstawowym celem strategii Tyche jest osiągnięcie absolutnej stopy zwrotu na poziomie co najmniej 20% netto w skali roku przy jednoczesnej ochronie kapitału początkowego.

Cel strategii

Podstawowym celem strategii Tyche jest osiągnięcie absolutnej stopy zwrotu na poziomie co najmniej 20% netto w skali roku przy jednoczesnej ochronie kapitału początkowego.

Rodzaj strategii

Tyche to strategia antytrendowa, która z powodzeniem prognozuje i wykorzystuje momenty odwrócenia trendu. Zawierane transakcje charakteryzują się krótkim horyzontem czasowym. Łączna liczba transakcji nie przekracza zwykle 20 w skali miesiąca. Transakcje są zabezpieczane poprzez technikę „kroczącego stop-lossu”, a w szczególnych przypadkach stosowana jest technika uśredniania ceny.

Klasy aktywów

W ramach strategii Tyche wykorzystywane są instrumenty rynku walutowego (forex), ze szczególnym uwzględnieniem podstawowych par walutowych EUR/USD, USD/CHF i GBP/USD.

Profil ryzyka

Strategia Tyche przeznaczona jest dla inwestorów oczekujących wysokiej stopy zwrotu przy jednoczesnej akceptacji wysokiego ryzyka inwestycyjnego. Strategia dopuszcza możliwość aktywnego wykorzystania dźwigni finansowej, przy czym zaangażowanie kapitału wynosi najczęściej od kilku do kilkunastu procent depozytu zabezpieczającego. Jako element dodatkowej dywersyfikacji strategia Tyche stanowi doskonałe uzupełnienie dla szeroko pojętego portfela inwestycyjnego każdego inwestora. Jest to idealne rozwiązanie dla inwestorów poszukujących atrakcyjnych zysków w warunkach braku koniunktury na rynku akcji (bessa bądź trend horyzontalny).

Główne zalety

 • wysoka oczekiwana stopa zwrotu;
 • wykorzystanie najbardziej płynnych par walutowych cechujących się zarazem najniższymi kosztami transakcyjnymi;
 • brak korelacji osiąganych wyników względem jakichkolwiek trendów występujących na podstawowych rynkach finansowych, a szczególnie w stosunku do rynku akcji;

Podstawowe parametry

 • minimalna wpłata: 40 000 złotych;
 • główne klasy aktywów: podstawowe pary walutowe na rynku forex;
 • horyzont inwestycyjny: co najmniej 12 miesięcy;
 • zamierzony wynik w skali rocznej: 20-30% (netto);

Opłaty dla klienta

 • prowizja początkowa 2,5%
 • prowizja za zarządzanie 2,5%
 • prowizja za wypracowany zysk 25%
 • brak innych opłat
Wspólnota Prosperity Regulamin O portalu Kontakt
memes.pl S.A.
ul. Kruczkowskiego 6, 00-412 Warszawa
tel. +48 22 55 54 32

Polityka prywatności