Photo Bomber

Photobomber -   sytuacja społeczna, w której  idealnie zaplanowana fotografia zostaje zakłócona przez tzw. czynnik, który zazwyczaj jest  okazaniem tyłka (przeważnie pozbawionego dodatnich cech estetycznych),  rogów z palców,  głupią miną,  bądź też wychynięciem nagle zza węgła osoby niepożądanej.

pk

WIĘCEJ (kliknij poniżej)

  1. No comments yet.

  1. No trackbacks yet.